Süper Öğrenme Teknikleri

Quex S İle Süper Öğrenme Mümkün

Kaygı , korku , inançsızlık gibi birçok olumsuz duygu kusursuz dengede parazit etki ortaya çıkarmaktadır.
Bu durumlar potansiyelde düşüşe sebep olmaktadır.

Beyin enerjisinin dengelenmesi, potansiyellerin artırılmasına yönelik terapilerle okul hayatında ( iş hayatında ) başarıyı artırmak mümkündür.

Beynin sol ve sağ yarım kürelerinin işlevlerinin dengelenmesini sağlamak amacıyla spesifik olarak beynin bölümleri enerji ile uyarılabilir.

Bu sayede matematiksel yetenekler, hafıza, dil öğrenme yetenekleri, analitik yetenekler – motivasyon, kavrama, duygusal olgunluk ve iletişim yetenekleri enerji ile artırılabilir.

Dünyadaki Biyorezonans sistemlerinin uzay teknolojisine sahip olanı Quex S Quantum Biofeedcak ile ID/HD/ADD (Impusivity Disorder/Hiperactivity Disorder/ Attention Deficit Disorder – Dürtü Kontrol Bozukluğu/Hiperaktivite/Dikkat Dağınıklığı) için uygulanan enerji dengeleme terapileri ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.