Kozmik Enerji Terapisi Nedir?

Kozmik Enerji Terapisi metodu Mısır, Tibet, Hindistan ve eski uygarlıklarda binlerce yıldır kullanılan bir şifa yöntemidir. Kozmik enerji metodu, enerji bilgisi taşıyan biyoinformatif enerji kanallarının aktive edilip kullanılmasını içeren şifa yöntemidir. Bu kanallar insanlığın kullanımı için evren yaratıcı güç tarafından gönderilmiştir. Bu yöntem kullanılarak kişinin sağlığı ve yaşamı üzerinde pozitif etkiler oluşturulur.

İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. İnsan ruh. beden ve zihinle birlikle biyoenerji bilgisi taşıyan bir sistemdir. İnsanın mutluluğu kendi ruh beden ve zihin sisteminde taşıdığı bilginin nitelik ve niceliğine bağlıdır. İnsanın enerji bedeni bütün bu biyoinformatif bilgiyi taşır. İnsanın enerji bedeni fiziksel bedeninin çevresindeki 6 katmandan oluşur: eterik beden, astral beden, mental beden, karma beden, ego beden, mutlak beden.

Modern tıp insanı fiziksel bir makine olarak görüp hastalığı ya da hasta organı makinenin tamir edilmesi gereken bozuk parçası olarak değerlendirir ve tedaviye bu bakış açısıyla yaklaşır, Oysa kozmik enerji terapisinde insan beden, zihin ve ruh bileşenlerinden oluşan varlık olarak ele alınır ve terapi bütüncül bir yaklaşımla yapılır. Sadece hasta organa yönelik değil bütün bedene ve enerji alanlarına yönelik terapi yapılır. Çakralarda ki. organların enerji alanlarındaki ve auradaki negatif enerjiler şifa enerjileri ile temizlenir ve enerji alanları pozitif şifa enerjileri ile doldurulur. Kozmik enerji terapisinde çeşitli hastalıklara, organlara ve negatif enerjilere (büyü, lanet, nazar, enerji özleri, vs) yönelik şifa kanalları bu kanallara uyumlanmış şifacı tarafından aktive edilir ve terapi alını kişiye uygulanır.