Çift Kör Testi

Merhaba,

Quex S dijital-insan arayüzü, çift-kör testi, anında test sonuçları ve kendi kendini dengeleyen terapötik yetenekler gibi çağdaş sistemlerinde rastlanmayan ve auto-focusing sibernetik halka tarafından mümkün kılınan bir çok buluş sunmaktadır.

Diğer bir deyişle bilgisayar insan bedeniyle elektrodlar vasıtasıyla arayüz oluşturur, normal ve toksik maddelere elektromanyetik yanıtını test eder, sonuçları gözlem ve yorum için kaydeder ve elektromanyetik bilgiyi, kendini dengelemesi için bedene geri gönderir. Test ve dengeleme aynı cihazla yapılır.

Saygılarımızla