Quex S Kuantum Cihazı

Merhaba,


Dünyaca ünlü bilimadamı ve araştırmacı William Nelson / Desire Dubounet tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu sistem kuantum fiziğinin enerji bilgilerine dayanmaktadır ve duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan dengelenmemize yardımcı olur.


Elektrik mühendisi olarak Apollo 11 ve 12 ay modüllerinin navigasyon sistemlerini geliştiren ekipte görev almış olan ve Apollo 13 ay projesinde baş mühendis olarak görev yapan William Nelson (diğer adıyla Desire Dubounet) tarafından geliştirilen ilk Kuantum cihazı 1989 yılında EPFX adıyla Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) tescil ettirilmiştir. Söz konusu teknoloji 30 yıldan fazla bir süre içinde Nelson/Desire tarafından sürekli geliştirilmiş ve EPFX’ten sonra sırasıyla QXCI, INDIGO, SCIO ve en yeni ve en son gelişmiş modeli Quex S ve ED olmak üzere günümüze gelmiştir.


Quex S dijital-insan arayüzü, çift-kor testi, anında test sonuçları ve kendi kendini dengeleyen terapötik yetenekler gibi çağdaş sistemlerinde rastlanmayan ve auto-focusing sibernetik halka tarafından mümkün kılınan bir çok buluş sunmaktadır. Diğer bir deyişle bilgisayar insan bedeniyle elektrodlar vasıtasıyla arayüz oluşturur, normal ve toksik maddelere elektromanyetik yanıtını test eder, sonuçları gözlem ve yorum için kaydeder ve elektromanyetik bilgiyi, kendini dengelemesi için bedene geri gönderir. Test ve dengeleme aynı cihazla yapılır.


Quex S Kuantum cihazını en ileri teknolojiye sahip, en yenilikçi ve etkili cihazı olarak öne çıkaran bir çok özelliğinin yanısıra önemli iki özgün elektro-biyolojik metod patenti bulunmaktadır; ölçümlemelerinde kullanılan Trivektörel imza testi ve Xrroid işlemi. Özgün bir matematiksel algoritma ile frekanslar, Voltaj, Amper ve Rezistans’tan oluşan üç vektörü baz alarak daha doğru ve 3 boyutlu şekilde ölçülebilmektedir. Gelişmiş bir yazılım, bilgisayar ve arayüz cihazı ile binlerce trivektörel imza Quex S programının ana Matrix veri tabanına kaydedilmiştir. Bu imzalar saniyenin 1/1000 hızında danışana çok düşük seviyeli mikro dalgalar olarak iletilir. Bu esnada bilgisayar kişinin bu imzalara bioenerjik tepkisini ölçer ve raporlar. Söz konusu iletişimin gerçekleşme hızı Xrroid işlemi olarak patent altına alınmıştır.


Dört dakikalık test işlemi ile bedenimizin 12.000 değişik veriye gösterdiği stres tepkisi ortaya konabilmektedir.Quex S içindeki jeneratörlerden 2. ve 3. dalgayı gönderebilme özelliği, cihazın performansını daha da artırmaktadır.


Quex S Kuantum sisteminin diğer bir çarpıcı özelliği de Sibernetik halka ve onun maksimum eğitme/hatırlatma sağlayan Auto-Focus özelliğidir. Sibernetik halka danışanın gelişimini devamlı surette ölçerek cihaz ile bilgisayar arasında iki taraflı iletişim sağlar. Auto-Focus ise Sibernetik halka ile birlikte uygulayıcıların danışanın kendisine özel detaylı eğitme protokollerini özelleştirmelerini sağlar. Bu fonksiyon, Pasif olarak ifade edilen ve Quex S danışanın bilinç dışı/otonom seviyedeki fizyolojik reaksiyonlarını eğitebilmesini de yardımcı olur..


Bu titreşim vücuda nasıl iletiliyor?


Evrendeki her bir maddenin kendine özgü bir moleküler ve atomik yapısı vardır ve her bir madde buna uygun olarak kendine özgün bir frekansta titreşir.Quex S bir maddenin üç boyutlu voltametrik elektriksel desenini ölçer. Bu değerler o maddeye özgü elektronik bir imza oluşturur. Buna Trivektörel imza adı verilir. Trivektör sistemi voltaj, amper ve rezistans ölçümlerinden oluşur ve her bir maddenin imzası kendine özgün ve tektir.

Kuantum enerji dengeleme sistemi Quex S frekanslar, kişinin el bileklerine, ayak bileklerine ve başına elektrotlar bağlanarak iletiliyor. Seanslar ortalama 1.5, 2 saat sürüyor. İlk önce cihaz kendini kalibre ediyor, bunu enerji bedenle tanışma olarak tanımlayabiliriz. Cihaz kişinin frekansları alma hızını ölçerek kendisini buna göre ayarlar. Kalibrasyon aşamasında kişinin normal reaksiyon seviyeleri belirlenir, bazı temel değerleri ölçülür. Bunun yanı sıra kişi üzerinde herhangi bir jeopatik stres tespit edilirse, bu stresin nötrlenmesi için bir çalışma yapılır. Kalibrasyon, test sırasında daha verimli ve daha doğru etkiler alabilme amacını taşır.


Bedenimiz %100 elektrikseldir. Fizyolojik işlemlerim çok büyük bir kısmı bizim bilincimizin ve ifadesel farkındalığımızın dışında gelişmekte, bu da onları tanım olarak ‘fark edilmeyen’ yapmaktadır. Kuantum enerji dengeleme cihazı bedeni 12000 farklı frekansta, bir anti-virüs programının bilgisayarı taradığı gibi tarar. Saniyenin 1/1000’i hızında çalışır ve enerji bedenin bu frekanslara verdiği cevapları alır, normal değerler ile karşılaştırır ve enerji bedendeki dengesizlikleri belirler.


Her aksiyon bir cins elektriksel, kimyasal, nicemsel, fotonik veya diğer bir enerji transferi içerir. Bu tarz göze çarpmayan enerji iletişimleri aslında elektriksel uyarıya tepki veren fizyolojik reaksiyonlardır. Bunlardaki değişimler Quex S cihazı tarafından algılanabilmekte ve ölçülebilmektedir.

Quex S Kuantum cihazı ilk önce bedende voltametrik imza frekanslarından hangilerinin mevcut olduğunu araştırır, bunu da ölçülebilir bir rezonans tepkisi oluşturanları arayarak yapar.
Daha sonra dengeye getirmek amacıyla gerekli olan frekansları bedene gönderir. Söz konusu ‘eğitme’ işlemi ile baskın frekans istenen optimum frekans olana kadar dengesi sapmış frekanslarla istenen frekanslar arasında üst üste binme meydana gelir. Bu şekilde bedene olması gereken dengeli titreşim frekansları hatırlatılmış olur.

Kişinin normal reaksiyon seviyeleri belirleniyor, ayrıca eğer kişi üzerinde herhangi bir stres enerjisi görülürse, bu stresin dengelenmesine yardımcı olunmak için bir çalışma yapılır.
Kuantum enerji dengeleme cihazının verdiği bilgiler, enerji bedeninizi bütünsel olarak ele alarak bir yaklaşım sunmak için duygusal, psikolojik ve çevresel açılardan dengelemeye yardımcı olur.

Kuantum enerji dengeleme sistemi, enerji bedenin kendini dengeleme kapasitesini uyararak tamamen doğal ve enerjisel yöntemlerle harekete geçirir. Duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan dengelenmemize yardımcı olur.
Yani, Kuantum Enerji Dengeleme sistemi, enerji bedenin kendi titreşim frekanslarını düzene koymasına yardımcı olur ve böylece enerji beden dengelenmeye başlar. Quex S vücudun hassas enerji düzeylerini hem ölçümleyen hem de dengeleyen ileri teknoloji kompüterize bir sistemdir.

Basitçe, Kuantum enerji dengeleme sistemi insanlarda ortaya çıkan enerjisel dengesizlikleri, stresi ve dolayısıyla oluşan enerji blokajlarını dengelemede destek olan ileri teknoloji bir bütünsel enerji dengeleme ve uyumlama cihazıdır.